Prof.Dr.Şaban Eren Yaşar Üniversitesi

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

1.  Yöneylem Araştırması Yöntemlerinin Tanıtılması ve Bunlara İlişkin Bilgisayar Programlarının Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma.

2.  Sıralama Yöntemleri ve İkili Ağaç Sistemi Üzerine Bir Çalışma.

3.  İki Aşamalı En Küçük Kareler Üzerine Bir Araştırma.

4.  Sapma ve Hata Kareler Toplamı Kriterleri Kullanılarak Optimum Deneme Planlarının Bulunması Üzerine Bir Araştırma.

5.  Ters Kuadratik Polinomlar ile İlgili Optimum Deneme Desenlerinin Elde Edilmesi Üzerine Bir Çalışma.

6.  Doğrusal Olmayan Modellerde Parametre Tahmininin Elde Edilmesi Üzerine Bir Çalışma.

7.  Kişisel Bilgisayarlarda İşletim Sistemi Simülasyonu.

8.  Bilgisayar Güvenliği İlkeleri.

9.  Mikrobilgisayarlar İçin İşletim Sistemini Destekleyen Hizmet Programlarının Yazılması Üzerine Bir Çalışma.

10. Hasan Nadir Tamtürk 1992, Bilgisayar Yetkilendirmeli Erişim Denetimi Sistemi (Yüksek Lisans Tezi).

11. Aziz Can Yücetürk 1992, İşletim Sistemlerinde Güvenlik Amacı ile Kullanılacak Modüllerin Geliştirilmesi (Yüksek Lisans Tezi).

12. Hüseyin Bora Balkış 1992, Geçiş Kontrol Güvenlik Sistemi.

13. Doğrusal Olmayan Optimizasyon Tekniklerinde Arama Yöntemleri Üzerine Bir Bilgisayar Paket Programının Hazırlanması.

14. Çok Erişimli Ortamların Korunmasına Yönelik Bilgisayar Denetimli Güvenlik Sistemi Spesifikasyonları.

15.  Hazır ERP Yazılımları ile Bütünleşik Elektronik Ticaret Uygulama Modeli Geliştirilmesi, Devrim YILMAZ.

16. Link State Routing Algoritmasının Farklı Düğüm Sayıları İçeren Ağlarda Gösterdiği Performansın Araştırılması. Çağkan Erbaş.

17. Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği Araçları Kullanılarak Web Üzerinde Çalışacak Örnek Bir Uygulama Geliştirilmesi. Ahmet Barkın.

18. Elektronik İşletme Stratejisi Geliştirmek ve Bilgi  Teknolojilerinden Yararlanmak. Kaan Kurtel.

19.     Heterojen Veri Tabanlarında Üst Veri Yönetimi. Göksel Üçer.

Prof.Dr.Şaban Eren Yaşar Üniversitesi

Your sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.