Prof.Dr.Şaban Eren Yaşar Üniversitesi

Yönetilen Doktora Tezleri

  1. Şen Çakır. Türkiye’deki Çeşitli Yağış İstasyonlarının Günlük Yağış Kayıtlarına İlişkin Veri Kütüğünün Oluşturulması, Dağılışların İncelenmesi ve Model Uyarlaması Üzerine Bir Çalışma.
  2. Ahmet Hasan Koltuksuz. Simetrik Kriptosistemler İçin Türkiye Türkçe’sinin Kriptanalitik Ölçütleri.
  3. Tuğkan Tuğlular. Bilgisayar Kullanım Yönergesi Geliştirilmesi.
  4. Serap Atay. Eliptik Eğri Kriptosistem Yazılım Uygulamalarında Hız Problemi
  5. Selma Tekir. Semantik Bilginin Analizi ve Modellenmesi.
  6. Kaan Kurtel. Yazılım Kalite Metriklerinin Lojistik Merkezi Bilgi Sistemine Uygulanması ve Eniyilenmesi için Metod Geliştirilmesi.
  7. Emin Borandağ. İlişkisel Veri Tabanı Kullanılan Yazılımlarda Black Box ve White Box Test Yöntemleri ile Agile Metodolojiye Uygun bir Hibrit Test Metodu ve Test Aracının Geliştirilmesi.
  8. Mete Eminağaoğlu. Özdevimli Öğrenme Yaklaşımı ile Bilgi Güvenliği Risklerinin   Nitel Değerlendirilmesine Yönelik Bir Model.
Prof.Dr.Şaban Eren Yaşar Üniversitesi

Your sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.