Prof.Dr.Şaban Eren Yaşar Üniversitesi

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. İkiz,F., Eren,Ş. (1978). Çok Değişkenli Varyans Analizi. Ege Üniversitesi Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt-1, Sayı-1, 47-60.

2. Öztürk,A., Eren,Ş., Şengonca,H. (1978). Çoklu Diskriminant Analizi ve Bununla İlgili Bir Uygulama. Ege Üniversitesi Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt-1, Sayı- 41-49.

3. Eren,Ş. (1978). Tamsayısal Programlama ile İlgili Problemler Üzerine Bir Çalışma. Uygulamalı İstatistik. Cilt-1, 41-49.

4. Demirel,T., Mutaf,O., Özdemir,S., Numanoğlu,S., Eren,Ş. (1979). Cerrahi Travma, Fonksiyonel Ekstrasellüler Alan ve Intraoperatif Sıvı Uygulamaları Arasında Doğrusal İlişkiler. Doğa Bilim Dergisi, Cilt-3, Sayı-2, 89-92.

5. Eren,Ş., Öztürk,A., (1979). Ters Polinomlar ile İlgili Toptimum Deneme Desenlerinin Elde Edilmesi Üzerine Bir Araştırma. Uygulamalı İstatistik, Cilt-2, Sayı-1, 183-194.

6. Eren,Ş., Şengonca,H. (1979). Karışık Tamsayısal Programlama, Ege Üniversitesi Elektronik Hesap bilimleri Enst. Dergisi, Cilt-2, Sayı-1, 13-19.

7. İkiz,F., Ergen,M.Ö., Eren,Ş. (1980). İstatistik Eğitiminde Bilgisayarların Kullanılma Olanakları. Ege Üniversitesi Uygulamalı İstatistik, Cilt-3, 23-24.

8. Mısırlı,E., Eren,Ş. (1981). İkinci Dereceden Ters Polinomlarda Parametre Tahminlerinin Elde Edilmesi Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Uygulamalı İstatistik, Cilt-4, Sayı-1, 39-46.

9. Eren,Ş., İkiz,F. (1983). Verilerin İstatistik Analizinde Bilgisayarların Kullanımı. Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Cilt-6, Sayı-1, 73-100.

10. İkiz,F., Eren,Ş., Korukoğlu,S. (1984). Bazı Gözlemleri İçin Kesikli Olasılık Yoğunluğu Bulunan Pozitif Değerli Şans Değişkenleri İçin Etkin Parametre Tahminlemesi Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri E. Uygulamalı İstatistik. 45-49.

11. Eren,Ş., Numanbayraktaroğlu,N. (1988). Kişisel Bilgisayarlarda Bir Uygulama: Hakediş. İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı Sempozyumu. Bildiriler II. İstanbul 20-24 Haziran, 1988, 610-618..

12. Eren,Ş., Koltuksuz,A. (1989). Temel Kavramlar ve Yapısal Özellikleriyle Bilgisayar Virüsleri. Bilgisayar Dergisi, Şubat 1989, 106-116.

13.Eren,Ş., Koltuksuz,A. (1989). Bilgisayar Virüsleri-II. Örnek Olaylar, Önlemler ve Aşılar. Bilgisayar Dergisi, Mart 1989,  94-102.

14. Eren,Ş., Koltuksuz,A. (1989). Bilgisayar Virüsleri. Bilgisayar Dergisi, Nisan 1989, 108-116.

15. Eren,Ş., Koltuksuz,A., (1989). Bilgisayar Virüsleri. Bilgisayar Dergisi, Mayıs 1989, 106-111.

16. Canyurt,M.A., Eren,Ş. (1989). Su Canlıları İçin Letal Konstantrasyon (LC-50) Hesaplamada Probit Metodunun Uygulanması Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 2.

17. Eren,Ş., Koltuksuz,A., (1989). Virüs Yazılım İlkeleri. 6. Türkiye Bilgisayar Kongresi, 29-31 Mayıs 1989, İstanbul, 195-198.20

18.Tamtürk,H., Eren,Ş. (1989). Kelime İşlem Yazılımları ve Bir Uygulama. Ege Üniv. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Cilt-12, Sayı-2.

19. Eren,Ş., Koltuksuz,A., (1990).  Bilgisayar Güvenliğinin Temel İlkeleri. Bilgisayar Dergisi, Nisan 1990, 130-132.

20. Eren,Ş., Koltuksuz,A., (1990).  Bilgisayar Güvenlik Mimarileri. Bilgisayar Dergisi, Mayıs 1990, 170-174.

21. Eren,Ş., Koltuksuz,A., (1990). Bilgisayar Veri Güvenliği I. Bilgisayar Dergisi, Haziran 1990, 162-165.

22. Eren,Ş., Koltuksuz,A., (1990). Bilgisayar Veri Güvenliği II. Bilgisayar Dergisi, Temmuz 1990, 170-171.

23. Eren,Ş., Koltuksuz,A., (1990). Bilgisayar ağı Güvenliği. Bilgisayar Dergisi, Ağustos 1990, 113-116.

24. İnceoğlu,M., Eren,Ş., (1990). Mikrobilgisayarlar İçin İşletim Sistemini Destekleyen Hizmet Programlarının Yazılması Üzerine Bir Çalışma. Ege Üniversitesi Fen Bil. Enst. Dergisi, Cilt-1, Sayı-1, 73-77.

25. Koltuksuz,A., Eren,Ş. (1990). Bilgisayar Güvenliği İlkeleri. Ege Üniversitesi. Fen Bil. Enst. Dergisi, Cilt-1, Sayı-1, 63-66.

26. Eren,Ş. (1990). Asimetrik Şifrelemede RSA Algoritması. Ege Üniv. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Cilt-13, Sayı-1.

27. Savru,T.A., Eren,Ş. (1992). Doğrusal  Olmayan Optimisazyon Tekniklerinde Arama Yöntemleri Üzerine Bir Bilgisayar Paket Programının Hazırlanması. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt-1, Sayı-1 ,

28. Yücetürk,A.C., Eren,Ş. (1992). İşletim Sistemlerinde Güvenlik Amacı ile Kullanılacak Modellerin Geliştirilmesi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt-1, Sayı-1,

29. Tamtürk,H.N., Eren,Ş. (1992). Bilgisayar Yetkilendirmeli Erişim Denetim Sistemi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt-1, Sayı-1,

30. Balkış,B.H., Eren,Ş. (1992). Geçiş Kontrol Güvenlik Sistemi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt-1, Sayı-1.

Prof.Dr.Şaban Eren Yaşar Üniversitesi

Your sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.