Prof.Dr.Şaban Eren Yaşar Üniversitesi

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Eren,Ş., İnceoğlu,M. (1989). Bilgisayarlarda Kesirlerin Eksiksiz Gösterilmesi Üzerine Bir Yöntemin Tanıtım ve Uygulaması. 2. Ulusal Matematik Sempozyumu Bildirileri 25-28 Eylül 1989. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Bilimsel Toplantılar Serisi, No: 1, 577-588.
 2. Çakır,Ş., Eren,Ş. (1991). Günlük Yağış Verilerinin Analizine İlişkin EVENTS Programı Üzerine Bir Çalışma. 2. Ulusal Meteoroloji Kongresi. İTÜ 22 Mart 1991’de tebliğ edildi ve yayınlanmak üzere kabul edildi.
 3. Toker,L., Eren,Ş. (1993). Tek Boyutlu Array ve Çok Boyutlu Matris İşlemlerinin Merkezi İşlem Birimi ile Vektör İşlemcisinde Uygulanmasında İşlem Sürelerinin Karşılaştırılması Konusunda Bir Araştırma. 1. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu. 11-12 Kasım 1993, İzmir, sf. 19-30.
 4. Koltuksuz,A., Eren,Ş., Tuğlular,T., “C3I’den C4I’ye Geçişte Bilgisayar Güvenliği Kurumları ve Bir Kurum Önerisi”, Kara Harp Okulu 1. Sistem Mühendisliği ve Savunma Uygulamaları Sempozyumu, 12-13 Ekim 1995, Ankara, Bildiriler I, s. 653-657.
 5. Koltuksuz,A., Tuğlular,T., Eren,Ş., “Turizmde Küreselleşmeye Doğru: Elektronik Ticaret”, IX. Ulusal Turizm Kongresi, 6-9 Kasım 1998, Kuşadası, Aydın, Bildiriler,   s. 5-10.
 6. Koltuksuz,A., Eren,Ş., Tuğlular,T., “C3I’den C4I’ye Geçişte Bilgisayar Güvenliği Kurumları ve Bir Kurum Önerisi”, Kara Harp Okulu, 1. Sistem Mühendisliği ve Savunma Uygulamaları Sempozyumu, 12-13 Ekim 1995, Ankara, Bildiriler I, s. 653-657.
 7. Koltuksuz,A., Eren,Ş., Tuğlular,T., “Kriptanalizde İstatistik Metodlar ve Türkiye Türkçesi İçin Bir Uygulama”, II. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 1-2 Haziran 1995, Atatürk Kültür Merkezi, Konak, İzmir.
 8. Koltuksuz,A., Eren,Ş., “Klasik Kriptosistemler İçin Türkiye Türkçesinin Kriptanalitik Ölçütleri”, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Araştırma Sempozyumu ’94, 21-23 Kasım 1994, Ankara, Bildiriler, s. 1/67-1/69.
 9. Atakan,F., Kayacık,G., Eren,Ş., “Firmalar Arası Elektronik Ticaret ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Gezici Etmen Teknolojisinin Kullanımı”. İnet-tr’ 2001, VII. Türkiye’de Internet Konferansı, 1-3 Kasım 2001, İstanbul.
 10. Atakan, F., Eren, Ş., İş Akışı Yönetim Sistemleri: E-İş’in Anahtarı, Bilgi Teknolojileri Kongresi, 01-04 Mayıs 2003, Pamukkale Üniversitesi – Denizli, pp.85-87.
 11. Kurtel,K., Eren,Ş. (2004). Elektronik Ticaret İçin Strateji Geliştirmek.TBD 21.Bilişim Kurultayı.4-6 Ekim 2004 .ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi.Ankara.
 12. Bilgin,T.T.,Eren,Ş. (2008). Maltepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sisteminin Öğrenme Üzerinde Etkileri ve Sistemi Tercih eden Öğrenci Profilinin değerlendirilmesi. 16-18 Nisan 2008. Kuşadası, Türkiye.
 13. Tamer, İ., Eren,Ş. (2008). Uzaktan Eğitim Sistemi için Sanal Sınıf Alt Yapı Modellemesi ve Organizasyon Yapısı. 16-18 Nisan 2008 .Kuşadası, Türkiye.
 14. Kurtel K., Eren Ş., “Yazılım Ölçümü: Genel Bir Bakış”, Yazılım Kalitesi ve Yazılım Geliştirme Araçları Sempozyumu 2008, 9-10 Ekim 2008, İstanbul, Türkiye, ISBN: 978-975-6957-88-2, pp: 107-112.
Prof.Dr.Şaban Eren Yaşar Üniversitesi

Your sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.